INFORMATIONS BELGIQUE

Petitie : Oud is niet out!

{petition identifier="test_petition"}

 

ASBL-VZW

Petitie: Oud is niet out!

Naar schatting telt België 1,7 miljoen inwoners die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.
De facto gaan Belgen gemiddeld aan 59 jaar op pensioen zodat het aantal gepensioneerden ruimschoots
het aantal +65-ers overschrijdt.
Wie echter beleidsbeslissingen neemt mag die niet baseren op wat hij in de achteruitkijkspiegel waarneemt,
maar op basis van de tendensen die zich aan de horizon aantekenen.

Demografisch worden wij in België, en vooral in Vlaanderen, geconfronteerd met een dubbele tendens :
-Enerzijds, is er de komende generatie die het aantal vertrekkenden van de papyboom niet compenseren.
De laatste tien jaar verminderde de populatie van de -18 jarigen met 100 000, waarvan 80 000 in Vlaanderen.
Deze tendens zal zich echter nog doorzetten. Tegen het jaar 2050 zou hun aantal nogmaals met 200 000 afnemen.
-Anderzijds en gelijktijdig leven wij allen veel langer, dankzij ondermeer onze betere gezondheidszorgen.
Tegen 2050 zouden in Vlaanderen alleen 1,7 miljoen inwoners de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt,
of evenveel als vandaag in heel België. In gans België zouden bijna drie miljoen (2,9 miljoen) mensen
die leeftijdsgrens hebben bereikt.

Deze demografische tendensen negeren is onverantwoord. Maar er is meer.
Een man van 65 heeft nog gemiddeld meer dan twintig jaar te leven en voor een vrouw wordt dat vijfentwintig.
Dit gecombineerde effect van aantallen en duur zet een enorme druk op de financiering van de sociale zekerheid
die kan leiden naar een faling van ons systeem.

 

We moeten daarom twee pistes bewandelen :
Ten eerste, moeten wij, in het kader van de Lissabon strategie, canada dry en andere formules
die de vroegtijdige uitstap uit het arbeidscircuit bevorderen, indijken.
Het generatiepact is al een goede stap in die richting.
Mensen moeten zoveel mogelijk worden gemotiveerd om tot 65 jaar in het arbeidscircuit te blijven.
Op 65 jarige leeftijd heeft men dan echter een onvoorwaardelijk recht op een behoorlijk pensioen,
in functie van het aantal gewerkte jaren, maar moeten een totale vrijheid van keuze behouden
zonder hinderpalen noch wettelijke voorwaarden.

MAAK HET RECHT OP PENSIOEN ONVOORWAARDELIJK

Teneinde die noodzakelijke potentiële inzet van een derde van de "potentieel" actieve bevolking te gebruiken

 dient slechts één maatregel te worden genomen: "het afschaffen van alle beperkingen
zodat een gepensioneerde mag bijverdienen na pensioenleeftijd als hij dat wil".

Laat ons even de stakeholders van dergelijke maatregel bekijken.
1)De gepensioneerden, die dat willen, kunnen zich nuttig maken voor de maatschappij en voor zichzelf.
Ze moeten daarbij niet langer ofwel in het zwart werken of via vennootschapsconstructies
om de wettelijke voorschriften inzake bijverdienen te omzeilen.
Maar vooral heel wat meer mensen die vandaag niet werken, kunnen voor de economie en de maatschappij
in de bres springen.

2)Voor de economie, die competenties ontbreekt op diverse gebieden, is dat een bijkomende input
die de competitieve positie van onze bedrijven zal verbeteren.
Ook maatschappelijk kan dit een belangrijke toegevoegde meerwaarde betekenen.

3)Ook de overheid is aan de winnende hand.
Immers de gepensioneerden die bijverdienen zullen op hun inkomsten sociale lasten en belastingen betalen
wat op termijn de sociale zekerheid betaalbaar houdt. Het is dus een totale win-win actie.

De tegenkrachten :
Wie kan dan tegen zijn?
1)Zij die menen dat ouderen werk gaan afnemen van jongeren.
Dergelijke stelling strookt natuurlijk niet met de realiteit als we zien dat
de meeste ondernemingen kampen met gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten.
Deze penurie zal aangezien de hierboven beschreven demografische evolutie alleen maar toenemen.
2)De overheid dan, die kan argumenteren dat zij inkomsten zal derven daar vandaag een aantal gepensioneerden
verzaken aan hun pensioenrechten precies omdat ze nog actief willen zijn.
Want ze zouden nog iets bij willen verdienen bovenop hun wettelijk pensioen dat meestal onvoldoende is
om te leven ( vooral voor zelfstandigen) en tal van beperkingen beletten dat nu.

Naar schatting zouden 20 000 gepensioneerden in dat geval zijn.
Zij vertegenwoordigen (aan gemiddeld 1000 euro per maand of 12.000 € per jaar)
een potentiële meeruitgave van 240 miljoen euro per jaar.

Ten eerste zijn deze "inkomsten" niet gerechtvaardig aangezien ze gebaseerd zijn op het ontnemen
van de basisrechten van een gepensioneerde (het pensioen is een uitgesteld salaris
en geen geschenk van de staat).
Maar ook puur financieel worden zij meer dan gecompenseerd door de meerinkomsten
van de (officieel) werkende gepensioneerden zoals het voorbeeld hierna bewijst.

Stel dat 10% van de gepensioneerden(1,7 millioen) blijft werken, de meeste gedeeltelijk.
Dit betekent dat een kleine 200 000 mensen beschikbaar zijn (in 2050, 300 000).
Het is voldoende dat zij bijkomende inkomsten genereren van 200 euro per maand bovenop hun pensioen,
waarop zij ongeveer 100 euro belastingen betalen om deze minderuitgave te compenseren.
100€ x 12 mois x 200.000 personnes = 240.000.000 €
Stel dat zij, wat meer realistisch is, gemiddeld 500 euro per maand bijverdienen,
250€ x 12 maand x 200.000 personen dan zou dit voor de schatkist ongeveer 600 miljoen euro meerinkomsten
genereren. Mooi meegenomen toch.

Deze bijkomende activiteit geeft een bijkomend inkomen dat tevens een verhoging van de koopkracht
betekent , want dit wordt onmiddellijk uitgegeven en komt zo in de normale economische kringloop terecht
die op zijn beurt taksen en btw met zich meebrengt en nieuwe behoeften schept,
dus nieuwe arbeidsplaatsen creëert.
Het wegnemen van alle beperkingen die bestaan voor een gepensioneerde, zal dus onvermijdelijk
een voordelig effect hebben voor alle betrokken partijen.
Maar ook een herstel van de vrijheid van werken

Samengevat

Door het afschaffen van de plafonds wordt de overheid, de economie, de maatschappij en de gepensioneerde

beter.
Waar wachten wij nog op om te handelen en er voor te gaan?

U kunt onze actie ondersteunen !
Onderteken deze petitie via www.seniorflex.org

 

Voor SeniorFlex vzw
Christiane ROBERT, Voorzitster

Rudy Aernoudt Secretaris-generaal Vlaamse Overheid
Dept Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)

 

Alle Beheerders van SeniorFlex – vzw
Michel Delannoy - Onder Voorzitter, Beheerder van de FIDES (Fr)
Martine Croisiau
Francis Féraux
Jules Lapière
Guillaume Metten
André Puttemans
Toon Vandamme
Didier van der Meersch
Michel Walch

2007

A propos

Nous sommes des femmes et des hommes de bonne volonté, luttant en Belgique et en France, depuis 2003, contre la discrimination par l'âge dont font l'objet les seniors et pour la liberté de choix de ceux qui désirent continuer à exercer une activité lucrative après 45 ans, sans subir rejets, préjugés, pénalités ni contraintes administratives.

Suivez-nous