BELGIQUE

Oplossing voor de fiscale pensioenval

Oplossing voor de fiscale pensioenval:

Daniel Bacquelaine verheugt zich over deze eerste stap naar een eerlijkere fiscaliteit voor de pensioenen

De Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, verheugt zich dat zijn collega, de Minister van Financiën, gevolg heeft gegeven aan de notificatie van de Ministerraad van 24 februari 2017 die hem had belast met het zoeken naar een oplossing voor het probleem van de “fiscale pensioenval”. 

Vandaag leidt een verhoging van het brutopensioen voor de pensioenen die zich bevinden tussen 15.518,54 € en 16.600 € niet altijd tot een verhoging van het nettopensioen. In sommige gevallen, kan de verhoging van het brutopensioen zelfs aanleiding geven tot een vermindering van het nettopensioen.

Op basis van ramingen uitgevoerd door de administratie, bevinden 128.000 gepensioneerden zich in de schijf tussen 15.518,54 € en 16.600 €

De oplossing van de Regering laat toe te garanderen aan de gepensioneerde dat de verhoging van het brutopensioen nooit kan worden vertaald in een vermindering van het nettopensioen. Men moet nu de hervorming van de fiscaliteit van de pensioenen verderzetten. Elke verhoging van het brutopensioen moet worden vertaald in een verhoging van het nettopensioen.

Men moet bovendien, op fiscaal vlak, vermijden dat de gepensioneerde die beslist zijn beroepsactiviteit verder te zetten, wordt gestraft. 

Sinds 2015, mag een gepensioneerde ouder dan 65 jaar, vrij werken zonder inkomstengrenzen. Hetzelfde geldt voor de gepensioneerden die een loopbaan hebben van 45 jaar, zelfs als ze de wettelijke pensioenleeftijd niet hebben bereikt. De huidige fiscale regels bestraffen echter het verderzetten van een beroepsactiviteit.

De Minister BACQUELAINE : “Ik verheug mij over de oplossing voor de « fiscale pensioenval » in die mate dat elke verhoging van het brutopensioen voortaan nooit meer kan worden vertaald in een vermindering van het nettopensioen.

Men moet nu deze hervorming verderzetten om te garanderen dat elke verhoging van het brutopensioen wordt vertaald in een verhoging van het nettopensioen. Bovendien moet men, op fiscaal vlak, de gepensioneerden aanmoedigen om een beroepsactiviteit verder te zetten.” 

A propos

Nous sommes des femmes et des hommes de bonne volonté, luttant en Belgique et en France, depuis 2003, contre la discrimination par l'âge dont font l'objet les seniors et pour la liberté de choix de ceux qui désirent continuer à exercer une activité lucrative après 45 ans, sans subir rejets, préjugés, pénalités ni contraintes administratives.

Suivez-nous